Συνάντηση των Πρυτανικών Αρχών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την ηγεσία του μη-κερδοσκοπικού οργανισμού «διαΝΕΟσις»

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 20 Φεβ 2023

Συνάντηση των Πρυτανικών Αρχών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την ηγεσία του μη-κερδοσκοπικού οργανισμού  «διαΝΕΟσις» .

Την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023 ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Σπυρίδων Κίντζιος, Καθηγητής και ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Θεμάτων, Διά Βίου Μάθησης και Εξωστρέφειας κ. Εμμανουήλ Φλεμετάκης, Καθηγητής, συνάντησαν στην Πρυτανεία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον Γενικό Διευθυντή κ. Διονύσιο Νικολάου και τη Διευθύντρια Ερευνών κ. Φαίη Μακαντάση του  μη-κερδοσκοπικού οργανισμού «διαΝΕΟσις».

Η διαΝΕΟσις είναι ένας ανεξάρτητος, μη-κερδοσκοπικός ερευνητικός οργανισμός, ο οποίος εκπονεί μελέτες και ερευνητικό έργο στα σημαντικά θέματα της εποχής μας, επιδιώκοντας να προσφέρει συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής, Επίσης, διενεργεί σε βάθος δημοσιογραφικές έρευνες,  δίνοντας έμφαση στην τεκμηριωμένη ανάλυση και την ολοκληρωμένη πληροφόρηση. Επιπλέον, αναπτύσσει εργαλεία και πρωτοβουλίες στον χώρο των ανοιχτών δημοσίων δεδομένων, με στόχο τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευσή τους.

Κατά τη διάρκεια της σχετικής συνάντησης, διαπιστώθηκε η δυνατότητα συνεργασίας σε πολλαπλά επίπεδα για θέματα, τα οποία αφορούν τη γεωργία και την αγροδιατροφή, όπως η αποτίμηση και επέκταση του μοντέλου της συμβολαιακής γεωργίας, η  χάραξη ενός εθνικού σχεδίου επισιτιστικής ασφάλειας και κυριαρχίας, η μελέτη του μηχανισμού διαμόρφωσης των τιμών των τροφίμων από το χωράφι στο ράφι και η μείωση του φαινομένου της σπατάλης τροφίμων.

Όσον αφορά το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, οι συνεργατικές αυτές μελέτες και οι συνοδευτικές ενέργειες, εντάσσονται στην κεντρική πρωτοβουλία του Κοινωνικού Συμβολαίου του Ιδρύματος, με στόχο την υποστήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών απέναντι στο αυξανόμενο κόστος των τροφίμων, καθώς επίσης και στην στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών