ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τίτλος Πληροφορίες Ημερομηνίααύξουσα ταξινόμηση
Ψηφιακό θερινό σχολείο: Θεμελιώδεις Αρχές στον Αγροδιατροφικό Κλάδο – Αρχές και Πρακτική Εφαρμογή Καταληκτική Ημερομηνία Αιτήσεων : 31 Αυγούστου 2020 30 Ιουλ 2020
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Ευρυτανία 30 Ιουλ 2020
Ανακοίνωση αποτελέσματος εκλογών ΕΤΕΠ Γενικού Τμήματος 29 Ιουλ 2020
Έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Επιμορφωτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ 29 Ιουλ 2020
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 27 Ιουλ 2020
Πιλοτικά Προϊόντα από το Πρόγραμμα Νέα Γεωργία για την Νέα Γενιά 24 Ιουλ 2020
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας  Ε.ΔΙ.Π  του τμήματος ΕΤΔΑ 24 Ιουλ 2020
Ανάρτηση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας Εκπροσώπων ΕΔΙΠ Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής 24 Ιουλ 2020
Ανακήρυξη υποψηφίου εκπροσώπου ΕΤΕΠ Γενικού Τμήματος 23 Ιουλ 2020
Ορισμός χώρου διεξαγωγής εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης εκπροσώπου ΕΤΕΠ στη συνέλευση του Γενικού Τμήματος 23 Ιουλ 2020
Αποτελέσματα εκλογών ΕΔΙΠ ΕΦΠ 22 Ιουλ 2020
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.) EZ 21 Ιουλ 2020
Ανακήρυξη υποψηφίων εκπροσώπων ΕΔΙΠ ΕΦΠ 20 Ιουλ 2020
Ανακήρυξη Υποψηφίων Εκπροσώπων ΕΔΙΠ στη Συνέλευση Τμήματος ΕΖΠ 20 Ιουλ 2020
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική" Υποβολή αιτήσεων από 1 έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2020 17 Ιουλ 2020
Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ του Γενικού Τμήματος του ΓΠΑ 17 Ιουλ 2020
Ανακήρυξη υποψηφίων για τη θέση του Διευθυντή του Τομέα Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας 17 Ιουλ 2020
Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος ΕΦΠ 17 Ιουλ 2020
Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος ΕΦΠ 17 Ιουλ 2020
Ανακήρυξη υποψηφίων για τη θέση του Διευθυντή του Τομέα Υδατικών Πόρων 17 Ιουλ 2020
Ανακύρηξη υποψηφίων για την εκλογή Προέδρου και Αν. Προέδρου του Τμήματος ΑΦΠ & ΓΜ 16 Ιουλ 2020
Ψηφιακή έκδοση του Επετειακού Τόμου για τα εκατό χρόνια του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών 16 Ιουλ 2020
Η πρώτη συνάντηση αποτίμησης της πορείας του Ευρωπαϊκού Υπερ-πανεπιστημίου CONEXUS 15 Ιουλ 2020
Πρακτικό εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής 15 Ιουλ 2020
Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Δ/ντών των Τομέων: Υδατικών Πόρων και Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας 15 Ιουλ 2020
 Πρακτικό εκλογής Διευθυντή Τομέα Κηπευτικών Καλλιεργειών, Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου 14 Ιουλ 2020
Πρακτικό Εκλογής Προέδρου και Αναπλ. Προέδρου Τμ. ΑΟΑ 14 Ιουλ 2020
Ψηφιοποίηση και ειδική μετατροπή βιβλίων για φοιτητές με εντυπο-αναπηρία από την Βιβλιοθήκη Γ.Π.Α. 14 Ιουλ 2020
Πρακτικό εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος ΕΦΠ 14 Ιουλ 2020
ΙnnovInAgri - Διαδικτυακή «Παρουσίαση και Βράβευση επιχειρηματικών σχεδίων» πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουλίου 2020 14 Ιουλ 2020
Προκήρυξη Εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων στα συλλογικά όργανα του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ 13 Ιουλ 2020
Ανακήρυξη υποψηφίων εκλογής Διευθυντή Τομέα ΚΚΑΑΤ 10 Ιουλ 2020
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΛΟΓΗ Δντη ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 10 Ιουλ 2020
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΜΕΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 10 Ιουλ 2020
Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη Δντη Τομέα Βοτανικής και Μικροβιολογίας 10 Ιουλ 2020
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. για τα Συλλογικά Όργανα του Τμήματος Ε.Φ.Π. -Υποβολή Υποψηφιοτήτων 10 Ιουλ 2020
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας ΕΤΕΠ ,στα Συλλογικά Όργανα του Ε.Φ.Π.-Υποβολή Υποψηφιοτήτων 10 Ιουλ 2020
Oρισμός Εφορευτικών Επιτροπών για Εκλογές Διευθυντών Τομέων ΕΦΠ 09 Ιουλ 2020
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΠ 08 Ιουλ 2020
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΠΑ 08 Ιουλ 2020

Σελίδες