Σεμινάριο και Ημερίδα σχετικά με την αυθεντικότητα και τη νοθεία αλιευμάτων της ελληνικής αγοράς πραγματοποιήθηκαν στο ΓΠΑ

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 20 Μαρ 2023

Σεμινάριο και Ημερίδα σχετικά με την αυθεντικότητα και τη νοθεία αλιευμάτων της ελληνικής αγοράς πραγματοποιήθηκαν στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

Την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023 πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σεμινάριο στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ KAI ΝΟΘΕΙΑΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ THΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ - FISHmID», η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020», Μέτρο 3.1.1, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,  ένωσαν τις δυνάμεις τους, προκειμένου οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν σχετικά με την εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων τεχνικών με τη χρήση μοριακών δεικτών για την ταυτοποίηση ειδών ιχθύων, τα οποία διακινούνται ευρέως στην ελληνική αγορά, όπως το  φαγκρί   (Pagrus pagrus), η συναγρίδα (Dentex dentex), η σφυρίδα (Epinephelus aenaus), ο ροφός (Ε. marginatus), η γλώσσα (Solea solea), το χέλι (Anguilla anguilla), ο μπακαλιάρος (Merluccius merluccius), το μπαρμπούνι (Mullus surmuletus) και η κουτσομούρα (M. barbatus).

            Την επόμενη ημέρα, Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023 πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ημερίδα σχετικά με τα αποτελέσματα της Πράξης «Έλεγχος αυθεντικότητας και νοθείας αλιευμάτων της ελληνικής αγοράς με μοριακή ταυτοποίηση». Ο Αντιπρύτανης Έρευνας, Οικονομικών και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Θωμάς Μπαρτζάνας, Αναπληρωτής Καθηγητής απηύθυνε χαιρετισμό, ενώ η Αντιπρύτανης Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, Διεθνοποίησης και Φοιτητικής Μέριμνας κ. Ελένη Μήλιου, Καθηγήτρια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και συντονίστρια της Πράξης FISHmID, παρουσίασε τους στόχους και τον σκοπό του έργου. Στη συνέχεια, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Πράξης κ. Απόστολος Αποστολίδης, Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε στην επιστημονική προσέγγιση και μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε.

Στην ημερίδα συμμετείχε πλήθος επιστημόνων και ειδικών φορέων, όπως η Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Αλιείας κ. Μαρίνα Πέτρου, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Δόλιων Πρακτικών και Νοθείας της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτών του    Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) κ. Εμμανουήλ Ανδρουλάκης, η Ιχθυολόγος κ.  Νικολέττα Κράββα, μέλος του Συντονιστικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), ο Προϊστάμενος της Μονάδας Β’  Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Δημόσιων Υποδομών και μη Κρατικών Ενισχύσεων και Πράξεων ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΛΥΘ 2021-2027 κ. Γεώργιος Κατής, το στέλεχος της Μονάδας Δ’ Παρακολούθησης και Διαχείρισης  Πράξεων Δημόσιων Υποδομών και μη Κρατικών Ενισχύσεων και Πράξεων ΤΑΠΤΟΚ του ΠΑΛΥΘ 2021-2027 κ. Ευστάθιος Σουραής, o Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Αλιείας Δρ. Γεώργιος Φλέρης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Καταπολέμησης Παράνομης Λαθραίας και Άναρχης Αλιείας της Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Αλιείας κ. Βασίλειος Συγκούνας, το στέλεχος του Τμήματος Καταπολέμησης Παράνομης Λαθραίας και Άναρχης Αλιείας της Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Αλιείας Δρ. Αριστείδης Τσοπελάκος,  η κ. Μυρτώ Φρέντζου και η κ. Μαρία Λαδάκου από τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. και πολλοί άλλοι.

Στο τέλος της Ημερίδας ακολούθησε Στρογγυλή Τράπεζα, στην οποία αναφέρθηκε η επιτακτική ανάγκη για τη δημιουργία μιας Δομής με την απαραίτητη τεχνογνωσία, ώστε να υποστηριχθούν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά διατυπώθηκε και ο προβληματισμός για την έλλειψη προσωπικού στις διάφορες αρμόδιες υπηρεσίες για τη διενέργεια επισταμένων ελέγχων στην ελληνική αγορά. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διαλογικής συζήτησης, επισημάνθηκε ότι οι νέες αυτές μοριακές τεχνικές είναι αναμφίβολα ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, το οποίο ανοίγει νέους ορίζοντες στον έλεγχο αλιευμάτων, ιδιαίτερα από τρίτες χώρες, λόγω της αδυναμίας ελέγχου της αναγραφόμενης πληροφορίας ή σε μεταποιημένα και μαγειρεμένα αλιεύματα, όπου ο έλεγχος είναι αδύνατον να γίνει βάσει μορφολογικών χαρακτηριστικών. Συνεπώς, οι μεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της Πράξης  FISHmID προσφέρουν νέες δυνατότητες στη μάχη κατά της νοθείας, την προστασία του καταναλωτή και θέτουν ισχυρά θεμέλια για πιο αποτελεσματικούς ελέγχους σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα των ιχθυηρών.

Συνημμένα: