Δυνατότητες και επιλογές για προπτυχιακούς φοιτητές

Υποχρεωτικά μαθήματα

H Σύγκλητος του Γ.Π.Α. (Συνεδρία 479/06.07.2015) αποφάσισε ότι το μάθημα της Αγγλικής γλώσσας θα είναι υποχρεωτικό σε όλα τα Τμήματα στα (6) έξι πρώτα εξάμηνα.          

 Τι περιλαμβάνει το μάθημα

Τα έξι υποχρεωτικά μαθήματα Αγγλικής γλώσσας του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (ΑΓΓΛΙΚΑ I, II, III, IV, V, VI) κλιμακωτά καλύπτουν ένα ευρύ και συνδυαστικό φάσμα διδακτικής ύλης τέτοιο ώστε ως φοιτητές να αποκτήσετε όχι μόνο γνώσεις λειτουργικές γλωσσικά αλλά κυρίως τη δυνατότητα να εξοικειωθείτε και να χειρίζεστε την Αγγλική γλώσσα σε ακαδημαϊκό και επιστημονικό περιβάλλον. Συνεπώς η έμφαση δίνεται στη διδασκαλία της Αγγλικής για ειδικούς σκοπούς  (ESP) – επεξεργασία υλικού γεωπονικής κατεύθυνσης -  και για ακαδημαϊκούς σκοπούς (EAP)  -  απόκτηση ακαδημαϊκών δεξιοτήτων.

  

Πως βαθμολογείται το μάθημα

Το μάθημα δεν βαθμολογείται με την καθιερωμένη βαθμολογική κλίμακα, αλλά με τον χαρακτηρισμό «επαρκώς» ή «μη επαρκώς» για κάθε εξεταστική περίοδο.

 

Θέλετε να πάρετε απαλλαγή από το μάθημα; 

Δυνατότητα απαλλαγής από το μάθημα της ξένης γλώσσας έχουν όσοι φοιτητές κατέχουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2 του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου αναφοράς για τις Γλώσσες (Common European Framework of Reference for Languages), στην Αγγλική ( ή το αντίστοιχο του στη Γαλλική, Ιταλική, Γερμανική, Ισπανική ή και Ρωσική γλώσσα) εφόσον το έχουν προσκομίσει έως και την ολοκλήρωση των σπουδών τους. 

Σε περίπτωση που επιλέξετε να πάρετε απαλλαγή από το μάθημα της ξένης γλώσσας  μπορείτε εφόσον το επιθυμείτε να  παρακολουθείτε κανονικά τα μαθήματα Αγγλικής γλώσσας χωρίς την υποχρέωση της εξέτασης.

 Αν επιλέξετε να πάρετε απαλλαγή από το μάθημα, ωστόσο, μπορείτε να παρακολουθείτε κανονικά τα μαθήματα Αγγλικής γλώσσας χωρίς την υποχρέωση της εξέτασης.

 

Πως μπορείτε να πάρετε απαλλαγή από το μάθημα

Η διαδικασία της απαλλαγής γίνεται αφού έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή σας στο ΓΠΑ. Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 η κατάθεση των πιστοποιητικών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας aua open e-class.

Ποια Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας γίνονται δεκτά για απαλλαγή