Συχνές Ερωτήσεις

Γενικές ερωτήσεις

Που βρίσκεται το Γραφείο Ξένων Γλωσσών ΓΠΑ;

Το Γραφείο Ξένων Γλωσσών στεγάζεται στον οικίσκο που βρίσκεται στους κήπους (αριστερά από την κεντρική είσοδο – Ιερά Οδός 75) μεταξύ της οθωμανικής κρήνης Χασεκή και μετά τα κτίρια Ευελπίδη και Κριμπά στην πανεπιστημιούπολη του ΓΠΑ.

 

Πότε μπορώ να έρθω στο Γραφείο Ξένων Γλωσσών;

Oι ώρες υποδοχής φοιτητών ανακοινώνονται κάθε εξάμηνο καθώς αυτό αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με το πρόγραμμα μαθημάτων.

Επιπλέον, μπορείτε να έρθετε σε επαφή με το ΓΞΓ μέσω email: ekakrida@aua.gr

 

Ποιες ξένες γλώσσες διδάσκονται στο ΓΠΑ;

  1.  Αγγλική Γλώσσα
  2.  Ελληνική Γλώσσα ως ξένη

 

Ποιος είναι ο στόχος του μαθήματος των Αγγλικών στο ΓΠΑ;

Τα μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας στο ΓΠΑ έχουν στόχο την παροχή ευρύτερων δυνατοτήτων χρήσης της ξένης γλώσσας ως εργαλείο στο ακαδημαϊκό και επιστημονικό περιβάλλον.

 

Πόσα εξάμηνα διαρκούν τα μαθήματα Αγγλικών στο ΓΠΑ;

Τα μαθήματα διδάσκονται στα έξι πρώτα εξάμηνα σπουδών για 2 ώρες ανά εβδομάδα.  

 

Που γίνονται τα μαθήματα;

Τα μαθήματα γίνονται στην αίθουσα ξένων γλωσσών που βρίσκεται στο υπόγειο του κεντρικού κτιρίου (δίπλα στο τυπογραφείο).

 

Ερωτήσεις σχετικά  με τα μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας

Ποιο είναι το περιεχόμενο των υποχρεωτικών  μαθημάτων ΑΓΓΛΙΚΑ I, II, III, IV, V, VI;

Τα μαθήματα εκτός από γνώσεις λειτουργικές γλωσσικά αποσκοπούν κυρίως στην εξοικείωση  και χρήση της Αγγλικής γλώσσας σε ακαδημαϊκό και επιστημονικό περιβάλλον. Συνεπώς η έμφαση δίνεται στη διδασκαλία της Αγγλικής για ειδικούς σκοπούς  (ESP) – επεξεργασία υλικού γεωπονικής κατεύθυνσης (με θεματολογία από όλα τα τμήματα) -  και για ακαδημαϊκούς σκοπούς (EAP)  - απόκτηση βασικών ακαδημαϊκών δεξιοτήτων. Ενδεικτική ύλη όλων των μαθημάτων μπορείτε να δείτε στο πεδίο Υποχρεωτικά Μαθήματα

 

Πως βαθμολογείται το μάθημα;

Το μάθημα δεν βαθμολογείται με την καθιερωμένη βαθμολογική κλίμακα (0-10), αλλά με τον χαρακτηρισμό «επαρκώς» ή «μη επαρκώς» για κάθε εξεταστική περίοδο. Ακόμα και όσοι έχουν απαλλαγεί από το μάθημα δεν βαθμολογούνται.   

 

Γιατί να παρακολουθώ τα μαθήματα των Αγγλικών στο ΓΠΑ;

Τα υποχρεωτικά μαθήματα Αγγλικής γλώσσας συμπεριλαμβάνονται στα θεωρητικά μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Παρόλα αυτά η διδασκαλία βασίζεται σε μία σειρά από πρακτικές ασκήσεις και δραστηριότητες και συνεπώς η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι απαραίτητη.

 

Τι επίπεδο πρέπει να έχω για να ακολουθήσω τα μαθήματα;

Τα υποχρεωτικά μαθήματα Αγγλικής γλώσσας του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών κλιμακωτά καλύπτουν ένα ευρύ και συνδυαστικό φάσμα διδακτικής ύλης επιπέδου Β1 και άνω. Αν κάποιοι φοιτητές βρίσκονται στο επίπεδο Α2 επικουρικά μπορούν να έρθουν στο ΓΞΓ για προπαρασκευαστική υποστήριξη με ατομικές ή ομαδικές συναντήσεις εκτός του βασικού προγράμματος.

 

Προαιρετικά προσφερόμενα μαθήματα – τι περιλαμβάνουν;

Εκτός από τα υποχρεωτικά μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών, το Γραφείο Ξένων Γλωσσών προσφέρει κύκλους μαθημάτων γλώσσας και/ή ορολογίας που με στόχο την βελτίωση στοχευόμενων γλωσσικών δεξιοτήτων. Ανά εξάμηνο ανακοινώνονται τα μαθήματα που προσφέρονται καθώς και η διαδικασία συμμετοχής.

 

Ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής από τα μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας

 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για απαλλαγή από τα μαθήματα αγγλικής γλώσσας;

Από το μάθημα της ξένης γλώσσας έχουν τη δυνατότητα απαλλαγής οι φοιτητές που κατέχουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2 του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου αναφοράς για τις Γλώσσες (Common European Framework of Reference for Languages), στην αγγλική (ή το αντίστοιχο του σε άλλες γλώσσες όπως αποδεικνύεται με βάσει τις διατάξεις του ΑΣΕΠ)

 

Αν έχω περισσότερα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, ποιο πρέπει να υποβάλω;

Το υψηλότερο επίπεδο (Β2 και άνω) από φορείς αναγνωρισμένους από ΑΣΕΠ.

         

Μέχρι πότε μπορώ να καταθέσω πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για απαλλαγή;

Η διαδικασία της απαλλαγής γίνεται αφού έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή στο 1ο  εξάμηνο και έως την έναρξη του 3ου   εξαμήνου των σπουδών.

 

Με τι ισοδυναμεί η πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας που απαιτείται για απαλλαγή; Ποια πιστοποιητικά γίνονται δεκτά;

Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που γίνονται δεκτά από το ελληνικό κράτος σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΣΕΠ.

 

Αν έχω πάρει απαλλαγή μπορώ να παρακολουθώ τα μαθήματα;

Η απαλλαγή από το μάθημα σημαίνει μόνο απαλλαγή από τις τελικές εξετάσεις. Τα μαθήματα απευθύνονται σε όλους τους φοιτητές του ΓΠΑ και επομένως μπορείτε να παρακολουθείτε κανονικά τα μαθήματα Αγγλικής γλώσσας.