Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία (CERCLES)

Το Γραφείο Ξένων Γλωσσών του ΓΠΑ είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Κέντρων Ξένων Γλωσσών Πανεπιστημίων της Ευρώπης (CERCLES) http://www.cercles.org

Η Συνομοσπονδία που περιλαμβάνει 290 Κέντρα Γλωσσών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει σαν κύριο στόχο τη συνεχή αναβάθμιση της διδασκαλίας ξένων γλωσσών στα πανεπιστήμια με έμφαση στην έρευνα και την εφαρμογή καινοτομιών.

Στα πλαίσια της ενεργής συμμετοχής μας στις δραστηριότητες του CERCLES, έχουμε λάβει μέρος στα παρακάτω συνέδρια και σεμινάρια:

 

  • 15ο Διεθνές Συνέδριο European Confederation of Language Centres in Higher Education (CERCLES) "Broad Perspectives on Language Education in the Globalised World" Poznan University of Technology, Poznan (6 -8 Σεπτ. 2018)
  • Διεθνές Συνέδριο “Language Centres in Higher Education: Sharing Innovations, Research, Methodology and Best Practices” Πανεπιστήμιο MasarykBrno, Τσεχία (15-17 Ιαν. 2015)
  • 12ο Διεθνές Συνέδριο European Confederation of Language Centres in Higher Education (CERCLES) "University Language Centres - Going for Gold - Overcoming Hurdles" London School of Economics, Λονδίνο (6 -8 Σεπτ. 2012)
  • 11ο Διεθνές Συνέδριο European Confederation of Language Centres in Higher Education (CERCLES) “University Language Centres - Language Policy and Innovation”, Πανεπιστήμιο ΕλσίνκιΦινλανδίας (2 -4 Σεπτ. 2010)
  • Σεμινάριο European Confederation of Language Centres in Higher Education (CERCLES) “The role of the Common European Framework of Reference for languages (CEFR) and the European Language Portfolio (ELP) in higher education” Κέντρο Γλωσσών, Πανεπιστήμιο Πάδουας, Ιταλία (17 -19 Σεπτ.2009)
  • 10ο Διεθνές Συνέδριο European Confederation of Language Centres in Higher Education (CERCLES )“Language Centres for a Plurilingual Future in Europe” Ινστιτούτο Γλωσσών, Πανεπιστήμιο Σεβίλλης, Ισπανία (18 -20 Σεπτ.2008)