Προγράμματα ERASMUS+

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+  Κινητικότητα προσωπικού για επιμόρφωση

 

GAIE – Support Office for Innovation in Education / Centre of Intercultural Communication, Politecnico do Porto, Portugal

Θέμα επιμόρφωσης: Intercultural communication and interpersonal skills & multimedia language laboratories

29 Μαίου – 1 Ιουνίου 2018

 

Centro de Lenguas, Univesitat Politecnica de Valencia, Spain

Θέμα επιμόρφωσης: Language Exchange - Language Tandem & the use of  IT in language courses

30 Μαΐου – 2 Ιουνίου 2017

 

Language Centre, University of Leipzig, Germany

Θέμα επιμόρφωσης: e-learning

13- 17 Ιουνίου 2016

 

Department of Modern Languages, University of Cordoba, Spain

 Θέμα επιμόρφωσης: CLIL

11 – 15 Μαϊου 2015

 

Language Centre, University of Pardubice, Czech Republic

Θέμα επιμόρφωσης: video-conferencing

12 - 18 Μαϊου 2013