Μαθήματα για φοιτητές Εrasmus +

Μαθήματα εισερχόμενων φοιτητών Erasmus+

Από το 2005 το  ΓΞΓ προσφέρει μαθήματα Αγγλικής γλώσσας και Ελληνικής γλώσσας στους εισερχόμενους φοιτητές με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+

Τα μαθήματα προσφέρονται  κάθε ακαδημαϊκό έτος, στο χειμερινό και στο εαρινό εξάμηνο.

 

 

Αγγλικά  “English for Academic Purposes in Agriculturally Related Topics”

2 ώρες / εβδ (2 ΔΜ)

 

Ελληνικά   “ Greek  as a foreign Language for beginners

2 ώρες / εβδ (2 ΔΜ)