Διμερή Προγράμματα

Στα πλαίσια του προγράμματος μορφωτικών ανταλλαγών του Υπουργείου Παιδείας και του προγράμματος Erasmus+, έχουν επισκεφτεί το Πανεπιστήμιό μας διδάσκουσες την Αγγλική γλώσσα από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Nitra, Σλοβακία, από το Πανεπιστήμιο Δασοπονίας της Σόφιας, Βουλγαρία, και από το Πανεπιστήμιο της Pardubice, Τσεχία. 

 

Αντίστοιχα, έχουμε πραγματοποιήσει τις παρακάτω επιστημονικές επισκέψεις:

 

Τμήμα Ξένων Γλωσσών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Νίτρα, Σλοβακίας (Slovak University of Agriculture in Nitra, Department ofForeign Languages)

24 Σεπτ. – 3 Οκτ. 2015

 

Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου Φυσικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών Wroclaw, Πολωνίας  (Language Centre, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences)

12 - 18 Σεπτ. 2011

 

Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου Wuerzburg, Γερμανία (Sprachzentrum Universitat Wuerzburg)

26 Οκτ.- 4 Νοεμ. 2007  

 

Τμήμα Επαγγελματικής Γλωσσικής Εκπαίδευσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Nitra, Σλοβακίας (Slovak University of Agriculture in Nitra, Department of Professional Language Education)

23 Οκτ. – 1 Νοεμ 2006

 

Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου Δασοπονίας της Σόφιας (Language Centre, University of Forestry, Sofia)

Οκτ. 2006