Προγράμματα HERMES

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  HERMES  

Συμμετοχή στις δραστηριότητες του προγράμματος HERMES- Language Policy Group {EU funded Thematic Network Project DEMETER – μετονομασθέν AFANet (1997-2004)} με θέμα την εκπαίδευση καθηγητών σε task-based teaching, τη χρήση ICT στη διδασκαλία της γλώσσας, και μεθόδους ελέγχου γλωσσικής κατάρτισης στην ανώτατη εκπαίδευση.

7ο Ετήσιο Συνέδριο, Τubingen Universitat, Τubingen Γερμανίας

24 – 27 Σεπτ. 2004

 

Workshop “ Testing Productive Skills”

Szent Istvan University, Godollo, Ουγγαρίας

11 – 15 Σεπτεμβρίου 2003