Προαιρετικά Μαθήματα

Προαιρετικά προσφερόμενα μαθήματα

Εκτός από τα υποχρεωτικά μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών, το Γραφείο Ξένων Γλωσσών προσφέρει κύκλους μαθημάτων γλώσσας και ορολογίας, ενίοτε σε συνεργασία με τα τμήματα του ΓΠΑ. Ανά εξάμηνο ανακοινώνονται τα μαθήματα που προσφέρονται καθώς και η διαδικασία συμμετοχής.

 

 Conversation Hour               

Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, το ΓΞΓ προσφέρει το προαιρετικό Μάθημα ‘Conversation Hour’ (χωρίς την υποχρέωση εξέτασης) με στόχο  τη βελτίωση προφορικής δεξιότητας σε μικρές ομάδες φοιτητών (επίπεδο B2 – C2).

Το μάθημα (1 ώρα / εβδ ) επικεντρώνεται σε θέματα ευρύτερης γεωπονικής κατεύθυνσης με έμφαση στη χρήση λεξιλογίου και ορθή χρήση σύνταξης και γραμματικής, και μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να αναπτύξουν την ικανότητα συνομιλίας και ελεύθερης έκφρασης στην Αγγλική.

 

Προετοιμασία για Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 το Γραφείο Ξένων Γλωσσών του ΓΠΑ σε συνεργασία με το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετείχε σε πρόγραμμα πιλοτικών προπαρασκευαστικών μαθημάτων για τις εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας για την απόκτηση Κρατικού πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. Μετά από την επιτυχία στις εξετάσεις του ΚΠΓ όλων όσων είχαν παρακολουθήσει τα μαθήματα εκείνα, το ΓΞΓ σε συνεννόηση με τις πρυτανικές αρχές μπορεί να συνεχίζει να οργανώνει ανάλογα μαθήματα ανοικτά σε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

 

Advanced Speaking Skills based on media sites 

Παρακολούθηση ξένου τύπου με σκοπό την εξάσκηση στον προφορικό λόγο. 

1,5 ώρα/εβδ

 

Αγγλικά για ΑκαδημαΪκούς σκοπούς 

Academic Reading & Writing

Το μάθημα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης της γλώσσας στο ακαδημαϊκό και επιστημονικό περιβάλλον. Εισαγωγή στη συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών, διδασκαλία στρατηγικών για αποτελεσματική μελέτη ακαδημαϊκών κειμένων και χρήση βιβλιογραφίας, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής κ.α.

2 ώρες / εβδ

 

Academic Listening & Speaking - Presentation Skills          

Το μάθημα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη προφορικών δεξιοτήτων στο ακαδημαϊκό και επιστημονικό περιβάλλον. Αρχές παρουσιάσεων και συζητήσεων σε ομάδες.

1,5 ώρα/εβδ

 

Λέσχη Ανάγνωσης – Reading Club

 1,5ώρα/εβδ

Ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων ή παρακολούθηση ταινιών γεωπονικής θεματολογίας, και συζήτηση στην αγγλική γλώσσα.

 

ΣΕΙΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ  ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (σε συνεργασία με τμήματα ή εργαστήρια)

 Σειρά σεμιναριακών μαθημάτων με θέμα “Irrigation Systems” σε συνεργασία με το Τμήμα ΑΦΠ&ΓΜ.