Διδακτική Δραστηριότητα

Χρήση διδακτικού υλικού / μικρή βιβλιοθήκη

Τα μαθήματα Αγγλικών διεξάγονται σύμφωνα με το πρόγραμμα στις αίθουσες που προβλέπονται αλλά κυρίως στην νέα πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα Ξένων Γλωσσών. Το αμφιθέατρο της βιβλιοθήκης χρησιμοποιείται για τις τηλεδιασκέψεις μέρες και ώρες που ανακοινώνονται στα μαθήματα. Στη βιβλιοθήκη υπάρχει σειρά βιβλίων, λεξικών και CDs. Στη “μικρή” βιβλιοθήκη του ΓΞΓ υπάρχουν βιβλία ασκήσεων και θεματικό υλικό για όλες τις γλωσσικές δεξιότητες (reading, writing, listening and speaking skills) διαφόρων επιπέδων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε συνεννόηση με το ΓΞΓ.

 

Open eclass

Τα μαθήματα όλων των εξαμήνων καθώς και όλα τα προσφερόμενα είναι αναρτημένα στο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων στην Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου μας  http://openeclass.aua.gr/

Η πρόσβαση είναι πολύ απλή:

Βημα1:           Καταλογος μαθηματων

Βημα2:           Γραφείο Ξένων Γλωσσών

Βημα3:           Επιλογή Μαθήματος

Εδώ μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην ύλη που διδάσκεται ανά εξάμηνο, αλλά και χρήσιμους συνδέσμους για περαιτέρω εξάσκηση και μελέτη.

 

Video conferencing

Στα πλαίσια των συνεργασιών με πανεπιστήμια εξωτερικού, το ΓΞΓ έχει επίσης εντάξει στα μαθήματα της Αγγλικής γλώσσας τακτικές τηλεδιασκέψεις με το Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου της Pardubice, Τσεχίας, με σκοπό  την προώθηση της επικοινωνίας των φοιτητών στην Αγγλική γλώσσα συνδυάζοντας τη διαπολιτισμική επικοινωνία και τη συνεργατική μάθηση μέσω ομάδων εργασίας και τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης.