ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τίτλος Ημερομηνίααύξουσα ταξινόμηση
Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού Ε.ΔΙ.Π. στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών των Φυτών 24 Ιουν 2019
Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού Ε.ΔΙ.Π. στα συλλογικά όργανα της Σχολής Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής 24 Ιουν 2019
Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού Ε.ΔΙ.Π.  στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών των Ζώων 24 Ιουν 2019
Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού Ε.ΔΙ.Π. στα συλλογικά όργανα της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 24 Ιουν 2019
Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων του Διοικητικού Προσωπικού στο Ειδικό Ταμείο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 24 Ιουν 2019
Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού Ε.ΔΙ.Π. στο Ειδικό Ταμείο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 24 Ιουν 2019
Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού Ε.Τ.Ε.Π., στο Ειδικό Ταμείο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 24 Ιουν 2019
Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού Ε.ΔΙ.Π. στα συλλογικά όργανα της Σχολής Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας 24 Ιουν 2019
Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογή Δ/ντη του Τομέα Γεωργίας, Βελτίωσης Φυτών, Βιομετρίας και Μετεωρολογίας. 20 Ιουν 2019
Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογή Δ/ντη του Τομέα Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος 20 Ιουν 2019
Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογή Δ/ντη του Τομέα Κηπευτικών Καλλιεργειών, Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου 20 Ιουν 2019
Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογή Δντη Τομέα Βοτανικής και Μικροβιολογίας 18 Ιουν 2019
Ορθή Επανάληψη - Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης των Φυτών 14 Ιουν 2019
Πίνακας ανακήρυξης υποψηφίων σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών 14 Ιουν 2019
Τομέας Κηπευτικών Συγκρότηση 3 μελούς Εφορευτικής Επιτροπής 14 Ιουν 2019
Τομέας Φυτοπροστασίας Συγκρότηση 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής 14 Ιουν 2019
Τομέας Βοτανικής Συγκρότηση 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής 14 Ιουν 2019
Τομέας Γεωργίας Συγκρότηση 3μελούς 2019 14 Ιουν 2019
Τομέας Δενδροκομίας Συγκρότηση 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής 14 Ιουν 2019
Πίνακας ανακήρυξης υποψηφίων σχολής  Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής 14 Ιουν 2019

Σελίδες