ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τίτλος Πληροφορίες Ημερομηνίααύξουσα ταξινόμηση
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας 01 Δεκ 2017
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επαναληπτικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη εκπροσώπου του Διοικητικού Προσωπικού στο Ειδικό Ταμείο 01 Δεκ 2017
Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης 28 Νοε 2017
Επαναληπτική εκλογή εκπροσώπου ΔΠ στο Ειδικό Ταμείο του Γ.Π.Α. 22 Νοε 2017
Προκήρυξη εκλογών Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης 22 Νοε 2017
Αποτελέσματα Ε.ΔΙ.Π. Σχολής Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος 10 Νοε 2017
Αποτελέσματα Ε.ΔΙ.Π. Σχολής Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης 10 Νοε 2017
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ Γ.Π.Α. 02 Νοε 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ Ε.Ε.-Δ.Π. 31 Οκτ 2017
Ανακήρυξη υποψηφίων για τις θέσεις εκπροσώπων του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Σύγκλητο, στο Ειδικό Ταμείο και στα συλλογικά όργανα των Σχολών 27 Οκτ 2017
Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής ανάδειξης εκπροσώπων Ε.Τ.Ε.Π. στη Σύγκλητο, το Ειδικό Ταμείο και τις Σχολές ΑΠΥΠ και ΤΒΑ 26 Οκτ 2017
Ανακήρυξη υποψηφίων Συγκλήτου - Ειδικού Ταμείου 26 Οκτ 2017
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΗ Ε.ΔΙ.Π. ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΥΠ 26 Οκτ 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ Κ.Ε.Ε.-ΕΔΙΠ ΣΧΟΛΗΣ ΤΒΑ 25 Οκτ 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ Κ.Ε.Ε.-ΕΔΙΠ ΣΥΓΚΛΗΤΟ & ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 25 Οκτ 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ Κ.Ε.Ε.-ΕΔΙΠ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΥΠ 25 Οκτ 2017
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογής Κοσμήτορα της Σχολής Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης 24 Οκτ 2017
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 23 Οκτ 2017
Πίνακες Ανακηρυχθέντων υποψηφίων για την ανάδειξη Δ/ντη Τομέα Δενδροκομίας- Αμπελουργίας ΕΦΠ 23 Οκτ 2017
Πίνακες ανακήρυξης υποψηφίων για τη θέση του Διευθυντή Τομέα Κηπευτικών Καλλιεργειών, Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου 23 Οκτ 2017

Σελίδες