Προκήρυξη Εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων στα συλλογικά όργανα του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 13 Ιουλ 2020

Προκήρυξη Εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων στα συλλογικά όργανα του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ