Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας ΕΤΕΠ ,στα Συλλογικά Όργανα του Ε.Φ.Π.-Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 10 Ιουλ 2020

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας ΕΤΕΠ ,στα Συλλογικά Όργανα του Ε.Φ.Π.-Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Συνημμένα: