Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. για τα Συλλογικά Όργανα του Τμήματος Ε.Φ.Π. -Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 10 Ιουλ 2020

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. για τα Συλλογικά Όργανα του Τμήματος Ε.Φ.Π. -Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Συνημμένα: