ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τίτλος Ημερομηνίααύξουσα ταξινόμηση
Ορισμός Πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας 06 Ιουν 2019
Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 05 Ιουν 2019
Προκήρυξη Εκλογών για Διευθυντή Τομέα Κηπευτικών Ανθοκομίας 2019 30 Μάιος 2019
Προκήρυξη Εκλογών για Διευθυντή Τομἐα Φυτοπροστασίας & Περιβάλλοντος 30 Μάιος 2019
Προκήρυξη Εκλογών για Διευθυντή Τομέα Γεωργίας Βελτίωσης Μετεωρολογίας 2019 30 Μάιος 2019
Προκήρυξη Εκλογών για Διευθυντή Τομέα Δενδροκομίας & Αμπελουργίας 2019 30 Μάιος 2019
Προκήρυξη Εκλογών για Διευθυντή Τομέα Βοτανικής & Μικροβιολογίας 2019 30 Μάιος 2019
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ανάδειξης Εκπροσώπου και Αναπληρωτή Εκπροσώπου Ε.Τ.Ε.Π. του Γενικού Τμήματος 17 Μάιος 2019
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας 16 Μάιος 2019
Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών των Φυτών 15 Μάιος 2019
Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανική 15 Μάιος 2019
Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών των Ζώων 15 Μάιος 2019
Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής 15 Μάιος 2019
Προκήρηξη Εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 15 Μάιος 2019
Ορισμός χώρου διενέργειας εκλογών – παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εκλογική διαδικασία ανάδειξης του Εκπροσώπου και Αναπληρωτή Εκπροσώπου Ε.Τ.Ε.Π του Γενικού Τμήματος 14 Μάιος 2019
Ανακήρυξη υποψηφίων για τη θέση του εκπροσώπου και Αναπληρωτή Εκπροσώπου Ε.Τ.Ε.Π του Γενικού Τμήματος 09 Μάιος 2019
Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων (Ε.Τ.Ε.Π.) του Γενικού Τμήματος. ​​​​​​​ 09 Μάιος 2019
Ανάδειξη Εκπροσώπων ΕΤΕΠ & Αναπληρωτή Γενικού Τμήματος 19 Απρ 2019
Ανάδειξη εκπροσώπων Μεταπτυχιακών φοιτητών Γενικού Τμήματος 19 Απρ 2019
Αποτελέσματα Eκλογών για Σ.Ε. 15 Απρ 2019

Σελίδες