ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τίτλος Πληροφορίες Ημερομηνίααύξουσα ταξινόμηση
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ Ε.Ε.-Δ.Π. 31 Οκτ 2017
Ανακήρυξη υποψηφίων για τις θέσεις εκπροσώπων του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Σύγκλητο, στο Ειδικό Ταμείο και στα συλλογικά όργανα των Σχολών 27 Οκτ 2017
Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής ανάδειξης εκπροσώπων Ε.Τ.Ε.Π. στη Σύγκλητο, το Ειδικό Ταμείο και τις Σχολές ΑΠΥΠ και ΤΒΑ 26 Οκτ 2017
Ανακήρυξη υποψηφίων Συγκλήτου - Ειδικού Ταμείου 26 Οκτ 2017
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΗ Ε.ΔΙ.Π. ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΥΠ 26 Οκτ 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ Κ.Ε.Ε.-ΕΔΙΠ ΣΥΓΚΛΗΤΟ & ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 25 Οκτ 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ Κ.Ε.Ε.-ΕΔΙΠ ΣΧΟΛΗΣ ΤΒΑ 25 Οκτ 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ Κ.Ε.Ε.-ΕΔΙΠ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΥΠ 25 Οκτ 2017
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογής Κοσμήτορα της Σχολής Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης 24 Οκτ 2017
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 23 Οκτ 2017
Πίνακες ανακήρυξης υποψηφίων για τη θέση του Διευθυντή Τομέα Κηπευτικών Καλλιεργειών, Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου 23 Οκτ 2017
Πίνακες Ανακηρυχθέντων υποψηφίων για την ανάδειξη Δ/ντη Τομέα Δενδροκομίας- Αμπελουργίας ΕΦΠ 23 Οκτ 2017
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου ακαδημαϊκών τμημάτων του Ιδρύματος 20 Οκτ 2017
Πίνακας ανακήρυξης υποψηφίων Βοτανική και Μικροβιολογία 20 Οκτ 2017
Πίνακες Ανακηρυχθέντων υποψηφίων για την ανάδειξη Δ/ντη Τομέα Υδατικών Πόρων ΑΦΠ &ΓΜ 20 Οκτ 2017
Πίνακες Ανακηρυχθέντων υποψηφίων για την ανάδειξη Δ/ντη Τομέα Γεωργίας, Βελτίωσης Φυτών, Βιομετρίας & Μετωρολογίας ΕΦΠ 20 Οκτ 2017
Πίνακας Ανακήρυξης Υποψηφίων Δ/ντηΤομέα Φυτοπροστασιας & Περιβάλλοντος 20 Οκτ 2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΠ ΣΥΓΚΛΗΤΟ-ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 20 Οκτ 2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΤΒΑ 19 Οκτ 2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΕΠ ΣΧΟΛΗΣ ΤΒΑ 18 Οκτ 2017

Σελίδες