Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Δ/ντών των Τομέων: Υδατικών Πόρων και Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 15 Ιουλ 2020

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Δ/ντών των Τομέων: Υδατικών Πόρων και Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας