Ανακύρηξη υποψηφίων για την εκλογή Προέδρου και Αν. Προέδρου του Τμήματος ΑΦΠ & ΓΜ

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 16 Ιουλ 2020

Ανακύρηξη υποψηφίων για την εκλογή Προέδρου και Αν. Προέδρου του Τμήματος ΑΦΠ & ΓΜ

Συνημμένα: