ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τίτλος Ημερομηνίααύξουσα ταξινόμηση
Μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής της εκλογής για την ανάδειξη εκπροσώπου των διοικητικών υπαλλήλων στη Σύγκλητο και στο Ειδικό Ταμείο 08 Ιουν 2021
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 2021-2023 08 Ιουν 2021
Ανακήρυξη υποψηφιων για τις εκλογές των μελών ΕΤΕΠ στη Σύγκλητο και το Ειδικό Ταμείο 08 Ιουν 2021
Προκήρυξη εκλογής για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού ΕΤΕΠ στην  Κοσμητεία της Σχολής ΕΟΚΕ     08 Ιουν 2021
Προκήρυξη εκλογής για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού Ε.Δι.Π. στη Γενική Συνέλευση της Σχολής ΕΟΚΕ      08 Ιουν 2021
Προκήρυξη εκλογής για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού ΕΤΕΠ στη Γενική Συνέλευση της Σχολής ΕΟΚΕ 08 Ιουν 2021
Προκήρυξη εκλογής για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού ΕΔΙΠ στην  Κοσμητεία της Σχολής ΕΟΚΕ     08 Ιουν 2021
Ανακήρυξη υποψηφίων ΕΔΙΠ για Σύγκλητο και Ειδικό Ταμείο 08 Ιουν 2021
Ορισμός Τριμελών Εφορευτικών Επιτροπών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Σύγκλητο και στο Ειδικό Ταμείο του Ιδρύματος 08 Ιουν 2021
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 02 Ιουν 2021
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 01 Ιουν 2021
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 01 Ιουν 2021
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 01 Ιουν 2021
Εκλογή εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Σύγκλητο 28 Μάιος 2021
Εκλογή εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στο Ειδικό Ταμείο 28 Μάιος 2021
Εκλογή εκπροσώπου του Διοικητικού Προσωπικού στο Ειδικό Ταμείο 28 Μάιος 2021
Εκλογή εκπροσώπου του Διοικητικού Προσωπικού στη Σύγκλητο 28 Μάιος 2021
Εκλογή εκπροσώπου του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στο Ειδικό Ταμείο 28 Μάιος 2021
Εκλογή εκπροσώπου του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Σύγκλητο 28 Μάιος 2021
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Γενικού Τμήματος 28 Μάιος 2021

Σελίδες