ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τίτλος Ημερομηνίααύξουσα ταξινόμηση
Ανακοίνωση αποτελέσματος εκλογών ΕΤΕΠ Γενικού Τμήματος 29 Ιουλ 2020
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 27 Ιουλ 2020
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας  Ε.ΔΙ.Π  του τμήματος ΕΤΔΑ 24 Ιουλ 2020
Ανάρτηση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας Εκπροσώπων ΕΔΙΠ Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής 24 Ιουλ 2020
Ορισμός χώρου διεξαγωγής εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης εκπροσώπου ΕΤΕΠ στη συνέλευση του Γενικού Τμήματος 23 Ιουλ 2020
Ανακήρυξη υποψηφίου εκπροσώπου ΕΤΕΠ Γενικού Τμήματος 23 Ιουλ 2020
Αποτελέσματα εκλογών ΕΔΙΠ ΕΦΠ 22 Ιουλ 2020
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.) EZ 21 Ιουλ 2020
Ανακήρυξη υποψηφίων εκπροσώπων ΕΔΙΠ ΕΦΠ 20 Ιουλ 2020
Ανακήρυξη Υποψηφίων Εκπροσώπων ΕΔΙΠ στη Συνέλευση Τμήματος ΕΖΠ 20 Ιουλ 2020
Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ του Γενικού Τμήματος του ΓΠΑ 17 Ιουλ 2020
Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος ΕΦΠ 17 Ιουλ 2020
Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος ΕΦΠ 17 Ιουλ 2020
Ανακήρυξη υποψηφίων για τη θέση του Διευθυντή του Τομέα Υδατικών Πόρων 17 Ιουλ 2020
Ανακήρυξη υποψηφίων για τη θέση του Διευθυντή του Τομέα Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας 17 Ιουλ 2020
Ανακύρηξη υποψηφίων για την εκλογή Προέδρου και Αν. Προέδρου του Τμήματος ΑΦΠ & ΓΜ 16 Ιουλ 2020
Πρακτικό εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής 15 Ιουλ 2020
Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Δ/ντών των Τομέων: Υδατικών Πόρων και Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας 15 Ιουλ 2020
 Πρακτικό εκλογής Διευθυντή Τομέα Κηπευτικών Καλλιεργειών, Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου 14 Ιουλ 2020
Πρακτικό Εκλογής Προέδρου και Αναπλ. Προέδρου Τμ. ΑΟΑ 14 Ιουλ 2020

Σελίδες