ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τίτλος Ημερομηνίααύξουσα ταξινόμηση
Αποτελέσματα Eκλογών για Σ.Ε. 15 Απρ 2019
Ορισμός Χώρου Εκλογών Εκπροσώπων Συμβουλίου Ενταξης 05 Απρ 2019
Ορισμός Χώρου Εκλογών Προέδρου Γενικού Τμήματος 05 Απρ 2019
Ανακήρυξη Υποψηφίων για Πρόεδρο και Αν. Πρόεδρο του Γενικού Τμήματος 05 Απρ 2019
Ανακήρυξη υποψηφίων για το Συμβούλιο Ενταξης 05 Απρ 2019
Ορισμός Εφορευτικής Προεδρικών Εκλογών 03 Απρ 2019
Ορισμός Εφορευτικής Συμβουλίου Ενταξης 03 Απρ 2019
Προκήρυξη Εκλογών Συμβούλιο Ένταξης 22 Μαρ 2019
Προκήρυξη Εκλογών Προέδρου Γενικού Τμήματος ΓΠΑ 21 Μαρ 2019
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας ΕΤΕΠ Τομέα Γεωργίας, Βελτίωσης Φυτών, Βιομετρίας και Μετεωρολογίας 29 Ιαν 2019
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας ΕΤΕΠ Βοτανικής & Μικροβιολογίας 29 Ιαν 2019
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας ΕΤΕΠ του Τμήματος Ε.Φ.Π 29 Ιαν 2019
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας εκπροσώπου ΕΤΕΠ στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών 21 Δεκ 2018
Ανακήρυξη υποψηφίων για τις θέσεις των εκπροσώπων του ειδικού τεχνικού εργαστηριακού προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος Ε.Φ.Π. 19 Δεκ 2018
Ανακήρυξη υποψηφίων για τις θέσεις των εκπροσώπων του ειδικού τεχνικού εργαστηριακού προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τομέα Γεωργίας, Βελτίωσης Φυτών, Βιομετρίας και Μετεωρολογίας του Τμήματος Ε.Φ.Π. 19 Δεκ 2018
Ανακήρυξη υποψηφίων για τις θέσεις των εκπροσώπων του ειδικού τεχνικού εργαστηριακού προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τομέα Βοτανικής και Μικροβιολογίας του Τμήματος Ε.Φ.Π. 19 Δεκ 2018
Εκλογή εκπροσώπων συλλογικών οργάνων (ΕΤΕΠ) του Τμήματος ΕΦΠ 19 Δεκ 2018
Ανακήρυξη υποψηφίων για τις θέσεις των εκπροσώπων του εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) 18 Δεκ 2018
Ημερομηνία εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. 18 Δεκ 2018
Ανακήρυξη υποψηφίων εκπροσώπων ΕΔΙΠ Τμήματος Ε.Ζ.Π. 12 Δεκ 2018

Σελίδες