Προκήρυξη εκλογής για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού ΕΤΕΠ στη Γενική Συνέλευση της Σχολής ΕΟΚΕ

Ημερομηνία: 
Τρίτη 08 Ιουν 2021

Προκήρυξη εκλογής για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού ΕΤΕΠ στη Γενική Συνέλευση της Σχολής ΕΟΚΕ

Συνημμένα: