Προκήρυξη εκλογής για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού ΕΔΙΠ στην  Κοσμητεία της Σχολής ΕΟΚΕ    

Ημερομηνία: 
Τρίτη 08 Ιουν 2021

Προκήρυξη εκλογής για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού ΕΔΙΠ στην  Κοσμητεία της Σχολής ΕΟΚΕ    

Συνημμένα: