Μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής της εκλογής για την ανάδειξη εκπροσώπου των διοικητικών υπαλλήλων στη Σύγκλητο και στο Ειδικό Ταμείο

Ημερομηνία: 
Τρίτη 08 Ιουν 2021

Μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής της εκλογής για την ανάδειξη εκπροσώπου των διοικητικών υπαλλήλων στη Σύγκλητο και στο Ειδικό Ταμείο