Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 04 Νοε 2020

Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.) και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Ε.Α.) Το Μνημόνιο  υπέγραψαν ο Πρύτανης του Γ.Π.Α. Καθηγητής κ. Σπύρος Κίντζιος και ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου. Παρόντες στην τελετή υπογραφής ήταν ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του Γ.Π.Α. Καθηγητής κ. Σταύρος Ζωγραφάκης και ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Νίκος Γρέντζελος.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας αφορά βασικούς άξονες όπως η συνεργασία σε υπάρχοντα ή νέα ακαδημαϊκά προγράμματα, ο σχεδιασμό και υποβολή κοινών συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, οι αμοιβαίες ανταλλαγές της πανεπιστημιακής και της επαγγελματικής κοινότητας, η διεξαγωγή από κοινού επιστημονικών εκδηλώσεων, η συνεργασία μεταξύ ερευνητικών ομάδων του Γ.Π.Α. και φορέων του Ε.Ε.Α., η εκπαίδευση και κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και στη δια βίου μάθηση επαγγελματιών και εργαζομένων, καθώς επίσης και η προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης των εργαζομένων.

Συνημμένα: