Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Ευρυτανία

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 30 Ιουλ 2020

Την Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 υπεγράφη στο Καρπενήσι Μνημόνιο Συνεργασίας για την υποστήριξη και αναβάθμιση των πανεπιστημιακών δομών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.) στην Ευρυτανία και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής. Το Μνημόνιο συνυπέγραψαν ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σπύρος Κίντζιος, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας Άρης Τασιός, ο Δήμαρχος Καρπενησίου Νικόλαος Σουλιώτης και ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΓΠΑ Ιορδάνης Χατζηπαυλίδης και τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Αναστασία Παντέρα και Ανδρέας Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Γενικού Τμήματος του ΓΠΑ.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας αφορά:

  • Τη ριζική ανακαίνιση του κτηρίου της Φοιτητικής Εστίας, με προϋπολογισμό 1.000.000 €
  • την από κοινού αξιοποίηση του κτηρίου του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και λοιπών κτηριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση των Εργαστηριακών Δομών του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και την κάλυψη αναγκών για τη λειτουργία του Κέντρου Καινοτομίας Αγροδιατροφής και αντιμετώπισης Αγροδιατροφικών Κρίσεων του ΓΠΑ
  • Την κάλυψη αναγκών για τη λειτουργία δομών διασύνδεσης στο πλαίσιο του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου
  • Την κάλυψη αναγκών για τη λειτουργία προγραμμάτων επιμόρφωσης στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ)
  • Την κάλυψη αναγκών για τη λειτουργία των προγραμμάτων του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης «Διοίκησης Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας» και «Τεχνολογίας και Προηγμένων Μεθόδων Ελέγχου και Ιχνηλασιμότητας Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων»
  • Την αξιοποίηση χώρων και κτηρίων της Π.Ε. Ευρυτανίας, του Δήμου Καρπενησίου και του Δήμου Αγράφων από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την υλοποίηση  δράσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου «EU-CONEXUS»
  • Την από κοινού σύνταξη από την Π.Ε. Ευρυτανίας και το Γ.Π.Α. ολοκληρωμένης πρότασης για τη διερεύνηση ίδρυσης νέας σχολής στο Καρπενήσι, στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Γ.Π.Α.
  • Την από κοινού συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την σχηματοποίηση της αγροτικής ανάπτυξης εντός της Π.Ε. Ευρυτανίας μέσω της διερεύνησης ζητημάτων και εκπόνησης Ερευνών και Μελετών όπου αυτό απαιτείται, και τη διάχυση των αποτελεσμάτων σε κάθε ενδιαφερόμενο.
Συνημμένα: