Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Δήμου Χαϊδαρίου

Ημερομηνία: 
Τρίτη 09 Ιουν 2020

Μνημόνιο συνεργασίας με το Δήμο Χαϊδαρίου υπέγραψε το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ήδη από τον Μάρτιο του 2020 έχει ήδη αναπτύξει συνεργασία  στο πλαίσιο Μνημονίου Συνεργασίας με το Δήμο Χαϊδαρίου. Η εν λόγω συνεργασία επικυρώθηκε συμβολικά στις 5 Ιουνίου 2020, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας από τον τον Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπυρίδωνα Κiντζιο και τον Δήμαρχο Χαϊδαρίου Βαγγέλη Ντηνιακό.

Ο Δήμος Χαϊδαρίου ενώνει τις δυνάμεις του με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου το Χαϊδάρι να γίνει ένας πράσινος Δήμος βάσει των προτύπων που έχει θέσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών μέσω των Παγκόσμιων Στόχων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον Δήμο Χαϊδαρίου υπάρχουν 118 σημεία πρασίνου, πλατείες, πάρκα και άλση, που μπορούν να αποτελέσουν το αντικείμενο μιας σειράς παρεμβάσεων με σημαντικό περιβαλλοντικό, αναπτυξιακό αλλά ακόμα και κοινωνικό αποτύπωμα. 
            Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ένας φορέας που διαθέτει την τεχνογνωσία και τα εξειδικευμένα επιστημονικά στελέχη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συναφών δράσεων θα συμβάλει τα μέγιστα σε αυτή την κατεύθυνση. Όλες οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν από εδώ και στο εξής θα έχουν μια κοινή και πολύ σημαντική συνισταμένη: την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής του Δήμου που γειτνιάζει με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Ο Δήμαρχος κ. Ντηνιακός εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες προς τον Πρύτανη κ. Κίντζιο για το εγχείρημα αυτό.