Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΤΗΛ ΣΤΑΘΕΡΟ

ΤΗΛ ΚΙΝΗΤΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ

 

4300

4200

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

4910

4879

4870

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΜΑΝΤΩ ΑΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

4870

6945646942

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αρχηγός: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

4300

4200

6942550404

Υπαρχηγός: ΝΙΚΟΣ ΣΥΡΟΣ

4300

4200

6974059694

ΟΜΑΔΑ Α΄ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Αρχηγός:

 

 

Υπαρχηγός:

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΜΑΝΤΩ ΑΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

4870

6945646942

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΕΚΑΒ

166

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

199

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ

210 7793777

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

1133

ΔΕΗ

10500

ΕΥΔΑΠ

1022

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΑΛΕΩ

100

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

112