Επικίνδυνες καταστάσεις

Προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας του ΓΠΑ, είναι και η αναγνώριση των κινδύνων που εμφανίζονται σε αυτούς.

Οι κίνδυνοι μπορεί να είναι εμφανείς, κρυφοί, πιθανοί ή κίνδυνοι προερχόμενοι από συνδυασμό παραγόντων.

Η συστηματική μελέτη τους, πάντα με τη συμμετοχή των εργαζομένων, οδηγεί στην ανάπτυξη των κατάλληλων εργαλείων για τη δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος στην εργασία.

 

Επικίνδυνες καταστάσεις

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Γ.Γ.Π.Π. 4648/6-7-2009, το Π.Δ. 17 (ΦΕΚ 11/Α΄/18-1-1996), τον Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α΄/1985), την Κ.Υ.Α. 88555/3293/1998 (ΦΕΚ 721/Β΄/1988) στους χώρους εργασίας οι εργοδότες πρέπει να λαμβάνουν μέτρα και να δίνουν οδηγίες στους εργαζόμενους, ώστε να μπορούν σε περίπτωση σοβαρού, άμεσου και αναπόφευκτου κινδύνου να διακόπτουν την εργασία τους, να εγκαταλείπουν το χώρο εργασίας τους και να μεταβαίνουν σε ασφαλή χώρο.

Στα πλαίσια αυτά επιβάλλεται η σύνταξη σχεδίων έκτακτης ανάγκης για κάθε καταστροφή.

Μέχρι σήμερα έχει συνταχθεί ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ Ή/ ΚΑΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, όπου είναι στη διάθεση των εργαζομένων για ενημέρωση, εκπαίδευση και εφαρμογή του, με τη βοήθεια των Υπεύθυνων Ασφαλείας, που έχουν οριστεί σε κάθε κτήριο.

Κάθε ολοκληρωμένο Σχέδιο Εκκένωσης δίνει κατευθυντήριες οδηγίες και σαφείς αρμοδιότητες για την εκτέλεσή του.

 

            Υπεύθυνοι Ασφαλείας:
            ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΩΙΔΗΣ
            ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΚΟΛΙΟΜΥΤΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
 
            Υπεύθυνοι Ασφαλείας:
             ΕΦΗ ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ
            ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
 

Υπεύθυνοι Ασφαλείας

ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΒΙΣΙΛΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

 

Υπεύθυνοι Ασφαλείας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΛΙΦΕΡΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)