Ομάδα Πυροπροστασίας

Ομάδα Πυροπροστασίας

Λαμβάνοντας υπόψη, τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας της Πολιτικής Άμυνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και την υπ΄ αριθμ. 14/2014 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 2434/12-9-2014), άρθρο 3, παράγραφος 9, συγκροτήθηκε στο Ιδρυμα, Ομάδα Πυροπροστασίας από τους:

 

Αρχηγός:      Γρηγόριος Παπαδόπουλος

Υπαρχηγός: Νίκος Σύρος

Μέλη:

 • Κώστας Πασσαρής
 • Άρης Ζαφείρης
 • Γιώργος Μακρής
 • Δημήτριος Δανίτσας
 • Ιωάννης Αναγνωσταράς
 • Άγγελος Μαργαρίτης
 • Ηλίας Γραμματίκας
 • Σταύρος Πίπιλας
 • Άρης Γιανναρέλης
 • Ηλίας Γεράκος
 • Ευάγγελος Αραβαντινός
 • Μαντώ Αριστοπούλου

 

Η βασική εκπαίδευση και ενημέρωση της Ομάδας Πυρασφάλειας πραγματεύεται τα εξής θέματα:

 • Πρόληψη πυρκαγιάς και συναφών κινδύνων
 • Τεχνική αντιμετώπισης πυρκαγιών και χρήση των πυροσβεστικών μέσων που διαθέτει το Πανεπιστήμιο
 • Έγκαιρη και επαρκής σήμανση του συναγερμού
 • Εκκένωση χώρων σε περίπτωση πυρκαγιάς

 

Στα πλαίσια αυτά, η Ομάδα Πυροπροστασίας έχει ήδη παρακολουθήσει ένα σεμινάριο από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) και πρόκειται να ακολουθήσει και νέο από την Πυροσβεστική υπηρεσία.

Σύντομα θα αναρτηθεί ο Κανονισμός Λειτουργίας της Ομάδας Πυροπροστασίας .