Σχολή Επιστημών των Ζώων

Η Σχολή Επιστημών των Ζώων ιδρύθηκε το 2019 και περιλαμβάνει το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και το υπό ίδρυση Τμήμα Υδροβιολογίας και Υδατοκαλλιεργειών. Η Σχολή Επιστημών των Ζώων είναι μία από τις 6 Σχολές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενός ιδρύματος του οποίου η ιστορική διαδρομή καλύπτει περισσότερο από έναν αιώνα διδασκαλίας και έρευνας σε όλους τους τομείς της Φυτικής και της Ζωικής Παραγωγής. 

 

Σκοπός της ίδρυσης της Σχολής Επιστημών των Ζώων είναι η εξειδίκευση και η προαγωγή των επιστημονικών κλάδων της Ζωικής Παραγωγής, της Υδροβιολογίας και των Υδατοκαλλιεργειών. 

 

Προοπτική της Σχολής Επιστημών των Ζώων είναι η αξιοποίηση του διαθέσιμου ισχυρού υποβάθρου εξοπλισμού, εγκαταστάσεων και τεχνογνωσίας για τη δημιουργία μίας δυναμικής, αμοιβαία επωφελούς σχέσης με την κοινωνία, καλύπτοντας πλήρως τα αντικείμενα που εντάσσονται στις επιστήμες της Παραγωγής, της Υγείας και της Ευζωίας των Ζώων.