Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου  Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, του ΓΠΑ, του ΑΠΘ, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Ημερομηνία: 
Τρίτη 16 Απρ 2019

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου  Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Συνημμένα: