Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) υποδέχεται υπότροφο της Ελληνικής Διασποράς Μέσω του Προγράμματος από το Ιδρυμα Στ. Νιάρχος

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 20 Σεπ 2017

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) υποδέχεται υπότροφο της Ελληνικής Διασποράς Μέσω του Προγράμματος από το Ιδρυμα Στ. Νιάρχος

Το πρόγραμμα συνεργασίας υποστηρίζει την έρευνα και εκπαίδευση στο πεδίο της Χημικής Γονιδιωματικής με σκοπό την ενίσχυση της ανάπτυξης και της παραγωγής των φυτών

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών της Ελληνικής Διασποράς επέλεξε 21 υποτρόφους για τη διεξαγωγή προγραμμάτων σε συνεργασία με 12 Ελληνικά Πανεπιστήμια

ΑΘΗΝΑ, 15 Σεπτεμβρίου 2017 – Το ΓΠΑ μεταξύ άλλων 11 Ελληνικών Πανεπιστημίων φιλοξενεί την υπότροφο της Ελληνικής Διασποράς από τις ΗΠΑ Καθ. Κ. Γεωργία Δρακακάκη από τις 1 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 29 Οκτωβρίου 2018, στο πλαίσιο ενίσχυσης της συνεργασίας του προγράμματος “Χημική Γονιδιωματική, έρευνα και εκπαίδευση για την ενίσχυση της ανάπτυξης των φυτών και της παραγωγικότητας”. Στα πλαίσια του προγράμματος ο καθηγητής κος Πολυδεύκης Χατζόπουλος, Διευθυντής του Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας στο ΓΠΑ, θα συνεργαστεί με τη καθηγήτρια κα Γ. Δρακακάκη ως υπότροφος από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Davis (UC Davis) των ΗΠΑ.

Το πρόγραμμα συνεργασίας αποτελείται από τρεις βασικές ενότητες εξίσου σημαντικές για την αλληλεπίδραση μεταξύ των δυο ιδρυμάτων:  i. Ανάπτυξη μακροπρόθεσμης, αμοιβαίας και επωφελούς ερευνητικής συνεργασίας, ii. Εκπαίδευση και Καθοδήγηση προπτυχιακών φοιτητών και iii. Εκσυγχρονισμός και Συνεξέλιξη των προγραμμάτων σπουδών.

Η κα Γεωργία Δρακακάκη διαθέτει σημαντική εμπειρία στα πεδία της χημικής, συνθετικής και κυτταρικής βιολογίας, η οποία μπορεί να διαχυθεί στους φοιτητές του Τμήματος Βιοτεχνολογίας μέσω της συμμετοχής της στο πρόγραμμα διδασκαλίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Βιολογία Συστημάτων”. Με το σχήμα αυτό οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα παρακολουθήσουν πρακτικού περιεχομένου μαθήματα σχετικά με την απεικόνιση των κυττάρων σε πραγματικό χρόνο και με τις νέες προκλήσεις στο πεδίο της χημικής γονιδιωματικής. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές από όλα τα Τμήματα του ΓΠΑ ή και από άλλα Πανεπιστήμια. Ο συντονιστής του προγράμματος για το ΓΠΑ θα είναι ο κος Πολυδεύκης Χατζόπουλος. Τα οφέλη για το ΓΠΑ αναμένεται να είναι ποικίλα και πολλαπλά. Επιπλέον, θα αναπτυχθούν δεσμοί για κοινές δημοσιεύσεις ερευνητικών άρθρων και την αναζήτηση πόρων για τη διασφάλιση της  συνεργασίας στο μέλλον. Για το τελευταίο, υπάρχει σύγκλιση ανάμεσα στο ΓΠΑ και UC Davis ώστε να δημιουργηθεί μια στέρεη αμοιβαία βάση συνεργασίας, τουλάχιστον στο πρώτο επίπεδο με MoU.