Εργαστήριο Εικαστικών

Το Νοέμβριο του 2016 με κύριο στόχο την καλλιέργεια της δημιουργικότητας των μελών του ΓΠΑ ξεκίνησε στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής συνεργασίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών να υλοποιείται το Εργαστήριο Εικαστικών. Στο εργαστήριο  διδάσκει ο κ. Μανώλης Μεραμπελιώτης, ΕΕΠ στο Α’ Εργαστήριο Ζωγραφικής (Καθηγητής Άγγελος Αντωνόπουλος) και συμμετέχουν φοιτητές και φοιτήτριες του ΓΠΑ, μέλη ΔΕΠ και Διοικητικοί υπάλληλοι του ΓΠΑ.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Μπρέστα Παναγιώτα, Ε.Δ.Ι.Π.  Τμήματος ΕΦΠ, τηλ.  210 529 4285, e-mail: brestapan@aua.gr