Θεατρικές Ομάδες

Στο Πανεπιστήμιο έχουν συσταθεί δύο θεατρικές ομάδες, «Οι ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ» και «Το ΤΣΙΡΚΟ», υπό την καθοδήγηση του σκηνοθέτη Δημήτρη Μικιού. Στις ομάδες συμμετέχουν πάνω από 60 φοιτητές και φοιτήτριες του ΓΠΑ.

Οι πρόβες πραγματοποιούνται στην αίθουσα «Θερμοκήπιο Τεχνών και Δεξιοτήτων».

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Ιωάννα Σκαλτσά, Ε.Δ.I.Π. Τμήματος ΑΟ&Α,

Αλεξία Γιαννουζάκου, , Ε.Τ.Ε.Π. Τμήματος ΑΟ&Α

email: theatro@aua.gr