Ομάδα Φωτογραφίας

Η Ομάδα Φωτογραφίας του ΓΠΑ (AUA Clilcks!) ιδρύθηκε με απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρία 529/23.02.2018). Η ομάδα έχει ως σκοπό τη διοργάνωση δράσεων σχετικών με τη φωτογραφική τέχνη και τεχνική αλλά και συμμετοχής με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο στην επιστημονική, εκπαιδευτική, πολιτιστική και κοινωνική ζωή του ΓΠΑ.

Η ομάδα διαθέτει σελίδα στο Facebook με την ονομασία AUA Clicks! όπου μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας δημοσιεύουν φωτογραφίες από το Πανεπιστήμιο και τις διάφορες δράσεις του εντός και εκτός του πανεπιστημιακού χώρου.

Στις δράσεις της ομάδας περιλαμβάνεται και η διοργάνωση σεμιναρίων φωτογραφίας τα οποία απευθύνονται στα ενεργά μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, φοιτητές αλλά και στο προσωπικό του ΓΠΑ. Τα σεμινάρια έχουν ως σκοπό να συμβάλλουν στην εξοικείωση των συμμετεχόντων στη φωτογραφία και απευθύνονται σε όλα τα επίπεδα φωτογραφικής γνώσης.

Υπεύθυνος της Ομάδας Φωτογραφίας είναι ο κ. Γεώργιος Λιακόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής του ΓΠΑ (gliak@aua.gr). Στο σεμινάριο συμμετέχει ο φωτογράφος κ. Γιάννης Ζήσης, ενώ το έργο του συντονισμού της ομάδας έχει αναλάβει η φοιτήτρια του ΓΠΑ κ. Χρυσή Μπέλτσου (stud315053@aua.gr).