Συμβούλιο Κοσμητείας

Κωνσταντίνος Τσιμπούκας

Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, Κοσμήτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ευστάθιο Κλωνάρη Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, Πρόεδρο του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

 

Ευστάθιος Κλωνάρης

Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, Πρόεδρος του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Αλέξανδρο Κουτσούρη Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος

 

 

Χρήστος Παπαδάς

Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης, τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Αγγελική Μενεγάκη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος.

Δαμιανός Σακάς

Δαμιανός Σακάς του Παναγιώτη Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Τριβέλλα του Γεωργίου Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος.

Ιωάννης Γούσιος

Τακτικό μέλος, εκπρόσωπος της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

Ευρυδίκη Σπυροπούλου

Τακτικό μέλος, εκπρόσωπος της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.).

 

 

Εκπρόσωποι των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών δεν εκλέχθηκαν.

Γραμματέας της Κοσμητείας της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών ορίζεται ο Σωτήριος Νταλαγιώργος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γραμματείας της Σχολής, με αναπληρώτρια την Αδριανή Ψαθοπούλου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.