Συμβούλιο Κοσμητείας

Κωνσταντίνος Τσιμπούκας

Κωνσταντίνος Τσιμπούκας του Γεωργίου, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, Κοσμήτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πρόεδρος

 

Αντώνιος Ρεζίτης

Αντώνιος Ρεζίτης του Νικολάου, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, Πρόεδρος του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Παύλο Καρανικόλα του Ιωάννη Αναπληρωτή Καθηγητή, Αντιπρόεδρο του Τμήματος

 

 

Μαρίνα-Σελήνη Κατσαΐτη

Μαρίνα-Σελήνη Κατσαΐτη του Κωνσταντίνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρος του Τμήματος Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή την Αγγελική Μενεγάκη του Νικολάου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αντιπρόεδρο του Τμήματος

Δαμιανός Σακάς

Δαμιανός Σακάς του Παναγιώτη Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Τριβέλλα του Γεωργίου Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος.

Ιωάννης Γούσιος

Τακτικό μέλος, εκπρόσωπος της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

Ευρυδίκη Σπυροπούλου

Τακτικό μέλος, εκπρόσωπος της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.).

 

 

Εκπρόσωποι των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών δεν εκλέχθηκαν.

Γραμματέας της Κοσμητείας της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών ορίζεται ο Σωτήριος Νταλαγιώργος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γραμματείας της Σχολής, με αναπληρώτρια την Αδριανή Ψαθοπούλου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.