Χαιρετισμός Κοσμήτορα

Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η Σχολή ιδρύθηκε με το Νόμο 4589/29.01.2019 και δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Αττικής, αλλά και στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Περιλαμβάνει  τρία Τμήματα: α) το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, πενταετούς διάρκειας σπουδών, που λειτουργεί για δεκαετίες στην Αθήνα, β) το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού, πενταετούς διάρκειας σπουδών, που ιδρύθηκε  με το Ν.4589 (ΦΕΚ 13Α/29.01.2019) και λειτουργεί στην Θήβα και γ) το Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης, τετραετούς διάρκειας σπουδών, που ιδρύθηκε  με το Ν.4589 (ΦΕΚ 13Α/29.01.2019) και λειτουργεί στην Άμφισσα.

Ακόμη προβλέπεται ή ίδρυση και λειτουργία του Τμήματος Πολιτισμού και Αγροτικού Τουρισμού, με απόφαση της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διαδικασία όμως που δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη.

Τα γνωστικά πεδία των τριών Τμημάτων εντάσσονται στις εφαρμοσμένες οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες, με εξειδίκευση στην λειτουργία επιχειρήσεων που αφορούν ην γεωργική (και κτηνοτροφική) δραστηριότητα, τη μεταποίηση και εμπορία τροφίμων/ γεωργικών προϊόντων, αλλά και στον σχεδιασμό και εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών της υπαίθρου χώρας.

Τα τρία Τμήματα διαθέτουν ακαδημαϊκό προσωπικό (Καθηγητές και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό) υψηλού επιπέδου που έχουν σημαντική διεθνή παρουσία, αλλά και μεγάλη εμπειρία της λειτουργίας της παγκόσμιας και της ελληνικής οικονομίας, παρέχοντας πανεπιστημιακή εκπαίδευση αυστηρών διεθνών προδιαγραφών. Επίσης, οι επιλογές και των καινούργιων καθηγητών που προσλαμβάνονται στα Τμήματα της Σχολής γίνεται με την χρήση πολύ απαιτητικών ακαδημαϊκών κριτηρίων, με σκοπό  τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην παρεχόμενη εκπαίδευση.  Σημαντικός αριθμός εξ’αυτών έχουν πολύ αξιόλογη ακαδημαϊκή καριέρα, σε φημισμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, μεταφέροντας τις σημαντικές γνώσεις τους και την πολύτιμη διεθνή εμπειρία τους στους φοιτητές της Σχολής.

Μεγάλη σημασία δίδεται όχι μόνον στην απόκτηση θεωρητικών γνώσεων από τους φοιτητές, αλλά και στην πρακτική τους άσκηση σε επιχειρήσεις συναφείς με τις σπουδές τους, στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης και Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού.  Μελέτες που προηγήθηκαν δείχνουν ότι η πραγματοποίηση ουσιαστικής πρακτικής άσκησης (διάρκειας 6 μηνών) υποστηρίζει αποτελεσματικά την απασχολησιμότητα των αποφοίτων της Σχολής.

Στο πλαίσιο του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης δραστηριοποιούνται δύο Διατμηματικά Προγράμματα Σπουδών, το «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας» (σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου),  και το «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη» (σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής). Προβλέπεται σύντομα η δημιουργία και η λειτουργία και άλλων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, στο πλαίσιο των Τμημάτων της Σχολής.

Όλοι οι καθηγητές είναι ιδιαίτερα ενεργοί, όσον αφορά την ερευνητική δραστηριότητα, με σκοπό την δημιουργία νέας επιστημονικής γνώσης. Στην προσπάθεια αυτή εμπλέκονται και φοιτητές των Τμημάτων, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι, και τα τρία Τμήματα διαθέτουν κανονισμό διδακτορικών σπουδών, ώστε να υποστηρίζεται η ομαλή εκπόνηση διδακτορικών διατριβών.

Το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό των τριών Τμημάτων θα συνεχίσουν και στο μέλλον, να εργάζονται με στόχο την συνεχή βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης πανεπιστημιακής εκπαίδευσής, προς όφελος των φοιτητών της Σχολής, που άλλωστε αποτελούν το μοναδικό επίκεντρο της λειτουργίας της.

 

Ο Κοσμήτορας

Κων/νος Γ. Τσιμπούκας

Καθηγητής