Συμβούλιο Κοσμητείας

Δημήτριος Σάββας

Καθηγητής και Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών των Φυτών

Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα

Τηλ. 210 5294510, e-mail: dsavvas@aua.gr

 

Επαμεινώνδας Παπλωματάς

Καθηγητής και Πρόεδρος Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Επιστημών των Φυτών

Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα

Τηλ. 210 5294515, e-mail: epaplom@aua.gr

 

Δημήτριος Μπιλάλης

Καθηγητής και Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Επιστημών των Φυτών

Εργαστήριο Γεωργίας, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα

Τηλ. 210 5294494, e-mail: bilalis@aua.gr

 

Μαρία Παπαφωτίου

Καθηγήτρια και Πρόεδρος Τμήματος Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Επιστημών των Φυτών, Διευθύντρια Τομέα Κηπευτικών Καλλιεργειών, Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα

Τηλ. 210 5294555, e-mail: mpapaf@aua.gr

 

Αναστασία Παντέρα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Επιστημών των Φυτών

Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δημοκρατίας 3, 36100 Καρπενήσι

Τηλ. 22370 25063-109, e-mail: pantera@aua.gr

 

Δημήτριος Γεωργακόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής και Διευθυντής Τομέα Βοτανικής και Μικροβιολογίας του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Επιστημών των Φυτών

Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Φαρμακολογίας, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα

Τηλ. 210 5294355, e-mail: dgeorga@aua.gr

 

Γαρυφαλλιά Οικονόμου-Αντώνακα

Καθηγήτρια και Διευθύντρια Τομέα Γεωργίας, Βελτίωσης Φυτών, Βιομετρίας και Μετεωρολογίας Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Επιστημών των Φυτών

Εργαστήριο Γεωργίας, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα

Τηλ. 210 5294756, e-mail: economou@aua.gr

 

Πέτρος Ρούσσος

Αναπληρωτής Καθηγητής και Διευθυντής Τομέα Δενδροκομίας και Αμπελουργίας Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Επιστημών των Φυτών

Εργαστήριο Δενδροκομίας, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα

Τηλ. 210 5294596, e-mail: roussosp@aua.gr

 

Γεράσιμος Αράπης

Καθηγητής και Διευθυντής Τομέα Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Επιστημών των Φυτών

Εργαστήριο Οικολογίας &ι Προστασίας Περιβάλλοντος, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα

Τηλ. 210 5294465, e-mail: mani@aua.gr

 

Γεωργία Παζιώτου

Τακτικός Εκπρόσωπος Κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Επιστημών των Φυτών

Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα

Τηλ. 210 5294542, e-mail: gpaziotou@aua.gr