Γραμματεία

Αγγελική Ματσούκη, Αναπλ. Προϊσταμένη

Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Αθήνα 

Τηλ.: 210 529 4535, e-mail: angeliki@aua.gr