Χαιρετισμός Κοσμήτορα

Σας καλωσορίζω στην επίσημη ιστοσελίδα της Σχολής Επιστημών των Φυτών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι το τρίτο σε αρχαιότητα Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας, μετά το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.  Ιδρύθηκε με τον νόμο 1844/1920 (ΦΕΚ 17 Α΄/22.01.1920), ως αυτοτελές Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με την επωνυμία Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών (Α.Γ.Σ.Α.).  Η Α.Γ.Σ.Α. μετεξελίχθηκε σε Γεωργικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελούμενο από επτά ανεξάρτητα Ακαδημαϊκά Τμήματα με το Π.Δ. 377/1989 (ΦΕΚ 16 Α΄/16.06.1989), το οποίο εν συνεχεία με το Π.Δ. 226/1995 (ΦΕΚ 130 Α΄/20.06.1995), μετονομάσθηκε σε Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.  Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στον τομέα των αγροδιατροφικών επιστημών καθώς και σε άλλους επιστημονικούς κλάδους συναφείς με τις αγροδιατροφικές επιστήμες.  Η Σχολή Επιστημών των Φυτών, η οποία ιδρύθηκε με το Νόμο 4589/29.01.2019, περιλαμβάνει δύο τμήματα, το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (με έδρα την Αθήνα) και το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (με έδρα το Καρπενήσι).  

 

Τα δύο Τμήματα της Σχολής, το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (στην Αθήνα) και το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (στο Καρπενήσι) στελεχώνονται από ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκό προσωπικό, με σημαντικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το οποίο δίνει τον καλύτερο εαυτό του για να παράσχει σπουδές υψηλού επιπέδου στους φοιτητές του.  Το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (ΕΦΠ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) είναι το πρώτο αμιγές Πανεπιστημιακό Τμήμα Επιστημών Φυτικής Παραγωγής στην Ελλάδα και ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1989 (Π.Δ. 377/16-6-89, ΦΕΚ 166Α΄).  Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας) ιδρύθηκε με το Ν.4589 (ΦΕΚ 13Α/29.01.2019) και εντάχθηκε στη Σχολή Επιστημών των Φυτών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Το Τμήμα λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και έχει έδρα το Καρπενήσι.  Στεγάζεται στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, που λειτούργησε στο Καρπενήσι από το 1983 έως το 2019, όταν καταργήθηκε με τον παραπάνω νόμο. 

 

Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω στη Σχολή Επιστημών των Φυτών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών τους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες και σας συγχαίρω για την επιτυχία εισαγωγή σας σε Τμήμα της Σχολής μας, για την οποία είμαι βέβαιος ότι υπήρξε αποτέλεσμα επίπονης και συνεχούς προσπάθειας ετών.  Η επιτυχία σας αυτή, για να έχει αντίκρισμα στο μέλλον και να σας αποφέρει τα προσδοκώμενα οφέλη, οφείλει να συνοδεύεται από σπουδές υψηλού επιστημονικού επιπέδου.  Το επιστημονικό προσωπικό της Σχολής μας μπορεί να σας βοηθήσει σε όλη τη διάρκεια των σπουδών σας.  Ως μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, εσείς οι φοιτητές και οι φοιτήτριες της Σχολής, καλείστε να αντιμετωπίσετε νέες προκλήσεις, να αποκτήσετε νέες εμπειρίες και να βαδίσετε πάνω σε νέα μονοπάτια γνώσης.  Τα μόνα εφόδια που μπορούν να σας θωρακίσουν απέναντι σε έναν κόσμο που συνεχώς μεταλλάσσεται, είναι η γνώση και η δική σας διαρκή προσπάθεια για εξέλιξη μέσα από την επιστήμη.  Με τις προσπάθειες όλων των μελών ΔΕΠ της Σχολής μας, στο τέλος της φοιτητικής σας περιπέτειας θα είστε σε θέση να αντιμετωπίσετε τις νέες προκλήσεις μιας επαγγελματικής καριέρας ως νέοι επιστήμονες, συμβάλλοντας ωστόσο και με τα ιδιαίτερα δικά σας χαρακτηριστικά και το ήθος σας σε μία καλύτερη κοινωνία.  Πολλοί πτυχιούχοι απόφοιτοι του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών διαπρέπουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ αρκετοί είναι εκείνοι που συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο.  Αρωγός σε όλες σας τις προσπάθειες για γνώση, πρόοδο και επιστημονική κατάρτιση θα είναι τόσο το εκπαιδευτικό, όσο και το διοικητικό προσωπικό της Σχολής, στο οποίο μπορείτε να απευθύνεστε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας.  Προσπαθήστε να ενταχθείτε στο νέο περιβάλλον της Σχολής μας, διαμορφώνοντας ακαδημαϊκό ήθος μέσα από τις επιστημονικές γνώσεις που θα κατακτήσετε και την ενεργό συμμετοχή σας στα αμφιθέατρα και τη ζωή της πανεπιστημιακής κοινότητας.  Σας καλωσορίζω και πάλι στη Σχολή Επιστημών των Φυτών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και σας εύχομαι καλή ακαδημαϊκή χρονιά και καλή πρόοδο στις σπουδές σας.

Ο Κοσμήτορας 
Δημήτριος Σάββας
Καθηγητής