Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων

Ελληνικά

Η Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων βρίσκεται στο 2ο όροφο του Κεντρικού Κτηρίου Διοίκησης