Συνεδριακό Αμφιθέατρο ΓΠΑ

Ελληνικά

Στο Αμφιθεάτρο του Συνεδρικού Κέντρου υπάρχει η κατάλληλη υποδομή για τη φιλοξενεία εκδηλώσεων.