Κεντρικό Κτήριο Διοίκησης

Ελληνικά

Εργαστήρια Ισογείου:

  • Αμπελολογίας

Εργαστήρια 1ου ορόφου:

  • Δενδροκομίας