Αμφιθέατρο Φραγκοπούλου

Ελληνικά

Το Αμφιθέατρο Φραγκόπουλου βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου Κουγέα.