Προκήρυξη εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 15 Μάιος 2020

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

 Για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

O Κοσμήτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:

Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης με διετή θητεία (από 1 Σεπτεμβρίου 2020 έως 31 Αυγούστου 2022) Ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 10η Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη , από ώρα 10:15 πμ. έως 12:15 μμ. Οι εκλογές και για τις δύο θέσεις. θα διεξαχθούν στην αίθουσα ΔΠΜΣ Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη (στο υπόγειο του Κεντριού κτιρίου), με κάλπη και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 23 του Ν. 4485/04.08.2017. Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου που πληρούν τις προϋποθέσεις, (Ν. 4485/04.08.2017, άρθρο 23, παρ. 1), καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τις 3/6/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μμ. Σε περίπτωση που κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψηφοδελτίων, για κάποια από τις δύο ή και για τις δύο θέσεις, η επαναληπτική ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020, στο ίδιο μέρος, την ίδια ώρα και με την αυτή Εφορευτική Επιτροπή. Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Ιδρύματος,  καθώς και του Τμήματος  Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης και να σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που διατηρείται στο αρχείο της Γραμματείας της Κοσμητείας

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

- Πρυτανεία

-Γραμματεία Συγκλήτου

- Διεύθυνση Διοικητικού

- Κοσμήτορα Σχολής