ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τίτλος Ημερομηνίααύξουσα ταξινόμηση
Ανακήρυξη υποψηφίων για την θέση εκπροσώπου  Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Α.Φ.Π.& Γ.Μ. 06 Δεκ 2018
Ορισμός τριμελούς εφορευτικής επιτροπής εκλογών ΕΤΕΠ Τμήματος Ε.Ζ.Π.Υ. 05 Δεκ 2018
Ορισμός τριμελούς εφορευτικής επιτροπής εκλογών ΕΔΙΠ Τμήματος ΕΖΠΥ 05 Δεκ 2018
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας ΕΔΙΠ - ΕΤΔΑ 05 Δεκ 2018
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας για τον εκπρόσωπο του διοικητικού προσωπικού στο Ειδικό Ταμείο 04 Δεκ 2018
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας 03 Δεκ 2018
Ανακήρηξη υποψηφίων εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. του Ε.Τ.Δ.Α 03 Δεκ 2018
Εκλογή Εκπροσώπου ΕΤΕΠ για το Ειδικό Ταμείο 03 Δεκ 2018
Ανακήρυξη υποψηφίων εκπροσώπων Διοικητικού Προσωπικού 29 Νοε 2018
Ανακήρηξη υποψηφίων εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. 28 Νοε 2018
Αλλαγή ημερομηνίας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. 28 Νοε 2018
Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π 28 Νοε 2018
Ανακήρυξη υποψηφίων εκπροσώπων Ε.Τ.Ε.Π. 27 Νοε 2018
Αλλαγή ημερομηνίας εκλογών Ειδικού Ταμείου 23 Νοε 2018
Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού Ε.ΔΙ.Π. 21 Νοε 2018
Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) 21 Νοε 2018
Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων των διοικητικών υπαλλήλων 21 Νοε 2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΔΙΠ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 13 Νοε 2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΕΠ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 13 Νοε 2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΠ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 13 Νοε 2018

Σελίδες