ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ  ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 02 Ιουλ 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ  ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

Συνημμένα: