ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 02 Ιουλ 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Συνημμένα: