ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τίτλος Ημερομηνίααύξουσα ταξινόμηση
Πίνακες Ανακηρυχθέντων υποψηφίων για την ανάδειξη Δ/ντη Τομέα Υδατικών Πόρων ΑΦΠ &ΓΜ 20 Οκτ 2017
Πίνακες Ανακηρυχθέντων υποψηφίων για την ανάδειξη Δ/ντη Τομέα Γεωργίας, Βελτίωσης Φυτών, Βιομετρίας & Μετωρολογίας ΕΦΠ 20 Οκτ 2017
Πίνακας Ανακήρυξης Υποψηφίων Δ/ντηΤομέα Φυτοπροστασιας & Περιβάλλοντος 20 Οκτ 2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΠ ΣΥΓΚΛΗΤΟ-ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 20 Οκτ 2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΤΒΑ 19 Οκτ 2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΕΠ ΣΧΟΛΗΣ ΤΒΑ 18 Οκτ 2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΕΠ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΥΠ 18 Οκτ 2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΕΠ ΣΥΓΚΛΗΤΟ-ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 18 Οκτ 2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΔΙΠ ΣΥΓΚΛΗΤΟ-ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 17 Οκτ 2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΔΙΠ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΥΠ 13 Οκτ 2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΔΙΠ ΣΧΟΛΗΣ ΤΒΑ 13 Οκτ 2017
Πίνακας ανακήρυξης υποψηφίων Βιοτεχνολογίας 12 Οκτ 2017
Πίνακες Υποψηφίων για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπλ. Προέδρου του τμήματος ΕΤΔΑ 12 Οκτ 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ Κ.Ε.Ε. ΣΧΟΛΗΣ ΤΒΑ 12 Οκτ 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ Κ.Ε.Ε. ΕΤ&ΔτΑ 12 Οκτ 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ Κ.Ε.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 12 Οκτ 2017
Ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος ΕΖΠ&Υδ. 10 Οκτ 2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 05 Οκτ 2017
Προκήρυξη εκλογών για Δ/ντή Τομέα Φυτοπροστασίας 05 Οκτ 2017
Προκήρυξη εκλογών για Δ/ντή Τομέα Βοτανικής 05 Οκτ 2017

Σελίδες